O nás

Atelier vkmk s.r.o.

Atelier vkmk s.r.o. je stavebno – investičná spoločnosť so zámerom projekčne pripravovať a stavebne realizovať rodinné domy vychádzajúce zo súčasných trendov a dizajnových princípov.

Spoločnosť tvoria:

Ing. arch. Martin Kubovský autorizovaný architekt SKA, konateľ spoločnosti, ktorý má vyše dvadsaťročné skúsenosti v oblasti projekcie, autorských dozorov, ako aj samotnej realizácie občianskych budov a objektov s funkciou bývania

Ing. arch. Viliam Krížik, má prax v oblasti environmentalistiky, životného prostredia, a obnovy vidieka

Činnosti, ktoré realizujeme

Z

Projekčná činnosť

Z

Inžinierska činnosť

Z

Realizácia vlastných investičných zámerov na základe projektov z nášho projekčného ateliéru

Z

Realitná činnosť, predaj nehnuteľností, ktoré projekčne pripravujeme a realizujeme pod našou značkou

Z

Odborné poradenstvo v rámci kúpy pozemku, až po samotnú realizáciu stavby a jej komplexného dokončenia podľa požiadaviek klienta s našim odborným usmernením.

Ciele našich aktivít

Z

Aplikácia prvkov súčasného dizajnu a architektúry v rámci našich projektov a zámerov

Z

Atypický prístup ku každej aktivite, ktorú ponúkame s ohľadom na technickú a estetickú kvalitu výsledného diela

Z

Zohľadnenie finančných možností klienta, v rámci služieb, projektov a stavieb, ktoré ponúkame

Z

Nízkoenergetické riešenie domu je pre nás samozrejmosť

Kancelária

Ľubľanská 1652/2
Bratislava – Nové Mesto

Napíšte nám